Hur lägger jag in HTML-kod?

Du kan lätt lägga in egen html-kod på din hemsida.

Observera att det är inget som vi har support på!

Det är inte all html-kod som fungerar ihop med din hemsida men det mesta fungerar utan problem. Som exempel på html-kod som inte går att lägga in är kod som innehåller formulär.
I html så kan du inte ha ett formulär inuti ett annat och din hemsida använder redan den funktionen. Men som sagt, det mesta fungerar utan problem.
Det kan också krångla om du försöker lägga in ett javascript. Om det inte gick bra med scriptet du lade in, så får du ta bort det igen.

Du kan klistra in kod överallt där du kommer åt verktygsfältet, för då kommer du åt knappen

Det som är extremt viktigt när du är inne i det fältet är att du inte förstör den kod som redan ligger där. Om du har en tom textruta så har du även en tom ruta när du klickar på HTML-knappen. Men om du redan har information i textrutan som du ska klistra in din kod i, så var mycket försiktig när du lägger in din kod, så du inte bryter någon tagg. Det kan bli så väldigt knasigt då och du kan få börja om helt från början i värsta fall.

 

Snabbkurs i HTML

En öppningstagg ser ut så här: <>
En stängningstagg ser ut så här: </>

<p> Är början på en paragraf. Det är här i paragraferna som den vanliga texten står. </p>
<font> Gör typsnittsinställningar på texten. </font>
<h1> Formaterar texten till en Rubrik 1. </h1>
<h2> Formaterar texten till en Rubrik 2. </h2>
<a> Är en länk, tex till en annan hemsida. </a>
<table> Är en tabell. </table>
<tbody> Är en del i tabellen. </tbody>
<tr> Är en del i tabellen. </tr>
<td> Också en del i tabellen. </td>

<script> Används tex när du lägger in ett javascript. </script>

&nbsp; - Den här kallas för non-breaking-space (fritt översatt: inte-bryta-raden-alls) och den dyker upp om du trycker på mellanslag 2 gånger eller fler.

<br /> - Den kan stå efter en rad och det innebär att du har gjort ett mjukt radbryt. Dvs du har gjort Shift-Enter för att bara göra ett radbryt, utan att avsluta paragrafen.

 

Våra svenska åäö är väldigt speciella i html-kod.
Så här ser de ut egentligen:

Å - &Aring;   Ä - &Auml;   Ö - &Ouml;
å - &aring;   ä - &auml;   ö - &ouml;

 

Något som är väldigt bra att göra när du ska klistra in egen kod, är att skriva in en beskrivning av koden. Då ser du lätt vad din kod ska göra, och du hittar lätt till din kod.

Till din hjälp har du <!-- och -->
Det är ett kommentarsfält i html som inte ska göra något alls, utan bara informera om koden. Gör så här:

<!-- Har borjar min HTML-kod "som gor det har" -->
Här emellan ligger själva html-koden.
<!-- Har slutar min HTML-kod "som gor det har" -->

Undvik å ä ö i orden. Det blir mer lättläst då i koden.
Annars ändras de till specialtecknena  &aring;  &auml;  &ouml;

Lägg gärna upp den här textfilen HTML.txt på skrivbordet. Då kommer du snabbt åt den när du ska jobba med egna koder och får rätt formatering på över- och under- "rubriken".

 

Var ska jag klistra in min kod?

Vad ska din html-kod göra? Är det något som ska synas på din hemsida eller ska det vara något som ligger i bakgrunden men inte synas. Om det är det sistnämnda så är det lätt att klistra in koden. Gör det allra längst upp eller allra längst ner så du inte bryter sönder någon kod som redan ligger där.

Om din kod ska synas, tex en klocka, då ska du titta efter paragraferna i sidans kod.

 

Vi tar ett enkelt exempel. I textrutan som vi ska klistra in koden i, står följande text:

 

Här står texten som ska stå ovanför klockan.

Här står texten som ska stå under klockan.

 

Då ser det ut så här inne i html-koden:

<p>H&auml;r st&aring;r texten som ska st&aring; ovanf&ouml;r klockan.</p>
<p>H&auml;r st&aring;r texten som ska st&aring; under klockan.</p>

 

Det vi ska vara uppmärksamma på är:

</p> - Avslutar föregående textdel

Det är mellan dessa p:n som vi kan klistra in vår kod.

<p>  - Påbörjar nästa textdel

 

Exempelkoden som vi använder här är en klocka hämtad från www.worldtimeserver.com
Det ligger kommentarsfält över och under koden så vi lätt ser vad koden ska göra:

<!-- Har borjar HTML-koden till min klocka -->
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="center"><script type="text/javascript" src="http://www.worldtimeserver.com/clocks/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">objSE=new Object; objSE.wtsclock="wtsclock001.swf"; objSE.color="ffa00b"; objSE.wtsid="SE"; objSE.width=200; objSE.height=200; objSE.wmode="transparent"; showClock(objSE); </script></td></tr><tr><td align="center"><h2>Din Studio</h2></td></tr></table>
<!-- Har slutar HTML-koden till min klocka -->

 

Nu ska vi klistra in koden emellan det som ska stå ovanför och det som ska stå under.

 

Här står texten som ska stå ovanför klockan.

Din Studio

Här står texten som ska stå under klockan.

 

Det var ju inte så svårt. Eller hur?

 

Om du vill lära dig mer om HTML så har du två bra länkar här: