Mallöversikt

Här får du en överblick över mallarna och hur logobilden lägger sig för respektive mall.

Den röda ramen visar max-storleken för logobilden och den lilla röda fyrkanten visar varifrån bilden utgår ifrån om logo-bilden skulle vara mindre än max-storleken.

mall-Abstract-800x180.jpg

Abstract

800x180 px

mall-Article-800x130.jpg

Article

800x130 px

mall-Artistic-800x80.jpg

Artistic

800x80 px

mall-Autumn-573x90.jpg

Autumn

573x90 px

mall-Basic-800x85.jpg

Basic

800x85 px

mall-Black-800x150.jpg

Black

800x150 px

mall-Bokeh-800x200.jpg

Bokeh

800x200 px

mall-Brushed-740x100.jpg

Brushed

740x100 px

mall-Bubbles-800x200.jpg

Bubbles

800x200 px

mall-Corporate-180x600.jpg

Corporate

180x600 px

mall-Dusk-800x300.jpg

Dusk

800x300 px

mall-Fire-800x100.jpg

Fire

800x100 px

mall-Glass-800x200.jpg

Glass

800x200 px

mall-Mirror-700x80.jpg

Mirror

700x80 px

mall-Modern-800x90.jpg

Modern

800x90 px

mall-Nature-150x150.jpg

Nature

150x150 px

mall-Nebula-300x50.jpg

Nebula

300x50 px

mall-Online-800x85.jpg

Online

800x85 px

mall-Paper-800x300.jpg

Paper

800x300 px

mall-Parchment-800x200.jpg

Parchment

800x200 px

mall-Photography-150x600.jpg

Photography

150x600 px

mall-Plasma-800x460.jpg

Plasma

800x460 px

mall-Postcard-800x460.jpg

Postcard

800x460 px

mall-Professional-800x100.jpg

Professional

800x100 px

mall-Quantity-800x200.jpg

Quantity

800x200 px

mall-Rounded-800x180.jpg

Rounded

800x180 px

mall-Seasonal-800x200.jpg

Seasonal

800x200 px

mall-Skate-135x100.jpg

Skate

135x100 px

mall-Sketches-120x120.jpg

Sketches

120x120 px

mall-Smoke-800x200.jpg

Smoke

800x200 px

mall-Steel-150x600.jpg

Steel

150x600 px

mall-Stripes-800x80.jpg

Stripes

800x80 px

mall-Sunrise-150x600.jpg

Sunrise

150x600 px

mall-Twilight-800x85.jpg

Twilight

800x85 px

mall-Vellum-250x600.jpg

Vellum

250x600 px

mall-Wave-750x80.jpg

Wave

750x80 px

mall-White-800x150.jpg

White

800x150 px

mall-Zen-800x120.jpg

Zen

800x120 px