Tvätta texter

Här är ett litet tips om hur du lätt kan "tvätta" texter.

Ofta finns texten du vill ha in på din hemsida någon annanstans. Den kan ligga i Word eller i ett annat program, kanske texten ligger på en annan hemsida (OBS! tänk på upphovsrättslagen). Det som händer när du kopierar texten är att i bakgrunden följer det med massa dold kod. Det är kod som bla talar om vilket typsnitt, storlek och färg texten ska ha. Det är bara en liten del av hela bakgrundskoden som följer med. Den här bakomliggande koden kan ställa till det och förstöra när du klistrar in den på din hemsida. Den är anpassad för en helt annan miljö än din hemsida och därför är det bra att ta bort den bakomliggande koden innan du klistrar in texten på hemsidan.

 

Hur får jag ren text?

Lättaste sättet att få bort all bakomliggande kod, och få en ren text, är att klistra in texten i en txt-fil först. Tips är att alltid ha den här txt-filen Notepad.txt liggandes på skrivbordet. Då kommer du snabbt åt den när du vill tvätta texter.

Här kommer en följdordning. Det kanske ser lite krångligare ut än vad det egentligen är. Du kommer att märka efter ett par gånger så går det väldigt lätt och smidigt.

  1. Kopiera texten som du vill få in på hemsidan.
  2. Klistra in i en tom txt-fil (Notepad.txt).
  3. Kopiera texten i txt-filen.
  4. Klistra in på din hemsida.

Till din hjälp så finns det 3 väldigt bra snabbkommandon som du kan använda dig av.

  Ctrl-A   Markerar allt
  Ctrl-C   Kopierar markerad text
  Ctrl-V   Klistrar in det som är uppkopierat i minne

 

Kombinera ovanstående lista med dessa snabbkommandon så går det väldigt fort att tvätta texterna innan du klistrar in dem på hemsidan.

Markera text som du vill ha, Ctrl-C (för att kopiera den), öppna en tom txt-fil, Ctrl-V (för att klistra in), Ctrl-A (för att markera allt i txt-filen), Ctrl-C (för att kopiera den igen, men nu som ren text), gå till hemsidan och gör en Ctrl-V (för att klistra in den rena texten).


Nu har du texten på din hemsida utan att ha fått med den bakomliggande kod som kunde ställa till problem.